Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Dostępne podstrony

Wnioski/druki Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz budownictwo Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym Obwieszczenia IBD 2022 Obwieszczenia IBD 2021 Obwieszczenia RMI 2020 Obwieszczenia RMI 2019 Obwieszczenia RMI 2018 Obwieszczenia RMI 2017 Obwieszczenia RMI 2016 Obwieszczenia IRGiP 2015 Obwieszczenia IRGiP 2014 Obwieszczenia IRGiP 2013 Obwieszczenia IRGiP 2012 Obwieszczenia IRGiP 2011 Obwieszczenia IRGiP 2010 Obwieszczenia IRGiP 2009 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kościuszki i Poniatowskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bohaterów Września, Łukasińskiego, Bieleszy, Niesieckiego, Czuby i Ułańskiej w Krasnymstawie w Krasnymstawie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Ułańskiej, Polnej, Makowej, Bławatnej i Witosa w Krasnymstawie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Królowej Sońki i Królowej Jadwigi Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Sokołowskiego, Polewanej i Okrzei w Krasnymstawie Ocena aktualności studium Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie Gminna ewidencja zabytków Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. Zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw udostępnionych dla przewoźników i operatorów których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Krasnystaw Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie DANE PRZESTRZENNE Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Granicznej w Krasnymstawie Zmian Studium 2022 r.