Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Szczegółowe wyszukiwanie
Burmistrz Krasnegostawu
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnegostawu złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Stanowisko pracownika - Burmistrz Krasnegostawu
Burmistrz Krasnegostawu
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok