Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie

od do