Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie

od do