Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Oświadczenie złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od daty objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok