Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Oświadczenie złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od daty objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok