Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Zastępca Burmistrza

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Dariusz Turzyniecki Stanowisko:Zastępca Burmistrza
Godziny przyjęć:Pokój Nr 7b
Obowiązki:Do zadań zastępcy burmistrza należy: 1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza, 2. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności, 3. składanie jednoosobowo lub z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą oświadczeń woli w sprawach wiązanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza, 4. nadzór nad prowadzeniem prac w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej, 5. nadzór merytoryczny nad wskazanymi przez Burmistrza wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, tj: a) Wydziałem Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej, b) Strażą Miejską, c) Spółką komunalną PGK Spółka z o.o. d) Międzygminną Spółką - KRAS-EKO Spółka z o.o 6. koordynowanie prac związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, 7. współdziałanie z Radą oraz jej organami w zakresieswojego działania.
0 1
- - Stanowisko:Zastępca Burmistrza
Godziny przyjęć:

Pokój Nr 7b

 


Obowiązki:

Obowiązki:

Do zadań zastępcy burmistrza należy: 
1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza, 
2. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności, 
3. składanie jednoosobowo lub z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą oświadczeń woli w sprawach wiązanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza, 
4. nadzór nad prowadzeniem prac w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej, 
5. nadzór merytoryczny nad wskazanymi przez Burmistrza wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, tj: 
a) Wydziałem Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej, 
b) Strażą Miejską, 
c) Spółką komunalną PGK Spółka z o.o. 
d) Międzygminną Spółką - KRAS-EKO Spółka z o.o 
6. koordynowanie prac związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, 
7. współdziałanie z Radą oraz jej organami w zakresie swojego działania.

545 3
Krzysztof Sugalski Stanowisko:Zastępca Burmistrza
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 7b


Obowiązki:

Obowiązki:

Do zadań zastępcy burmistrza należy: 
1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza, 
2. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności, 
3. składanie jednoosobowo lub z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą oświadczeń woli w sprawach wiązanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza, 
4. nadzór nad prowadzeniem prac w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków z Unii Europejskiej, 
5. nadzór merytoryczny nad wskazanymi przez Burmistrza wydziałami Urzędu i jednostkami organizacyjnymi miasta, tj: 
a) Wydziałem Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej, 
b) Strażą Miejską, 
c) Spółką komunalną PGK Spółka z o.o. 
d) Międzygminną Spółką - KRAS-EKO Spółka z o.o 
6. koordynowanie prac związanych z prowadzeniem inwestycji i remontów we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, 
7. współdziałanie z Radą oraz jej organami w zakresie swojego działania.

897 4