Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

od do