Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Szczegółowe wyszukiwanie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień powołania na stanowisko Prezesa
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska Prezesa
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie złożone 30 dni od daty powołania do pełnienia obowiązków prezesa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska prezesa
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok