Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień powołania na stanowisko Prezesa
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska Prezesa
Oświadczenie złożone 30 dni od daty powołania do pełnienia obowiązków prezesa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska prezesa
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok