Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Szczegółowe wyszukiwanie
Żłobek Miejski
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od daty powierzenia funkcji Dyrektora
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe złożone w ostatnim dniu pełnienia funkcji Dyrektora Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie
Żłobek Miejski
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od daty powierzenia stanowiska Dyrektora Żłobka Miejskiego w Krasnymstawie