Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kościuszki i Poniatowskiego

od do