Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie

od do