Wydział Organizacyjny i Archiwum Zakładowego

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Justyna Pawlas Stanowisko: Kierownik
Telefon: 82 576 21 57 wew. 161
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 30


1
Dorota Miś Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Telefon: 82 576 21 57 wew. 121
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32


2
Marek Goławski Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Telefon: 825762157 wew. 162
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32


3
Alicja Grabiec Stanowisko: Stanowisko ds. profilaktyki i współpracy z organizacjami pożytku publicznego, pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki
Telefon: 82 576 21 57 wew. 124
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 31


8
Wojciech Sawicki Stanowisko: Informatyk
Telefon: 82 576 21 57 wew. 123
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 26


17
Radosław Dąbrowski Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Telefon: 82 576 21 57 wew. 121
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32a


18
Barbara Jarońska Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Telefon: 82 576 21 57 wew. 200
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I


19
Joanna Szymko Stanowisko: Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Telefon: 82576 21 57 wew. 200
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I


20
Dariusz Kamiński Stanowisko: Stanowisko ds. archiwum zakładowego
Telefon: tel. 82 576 21 57 wew. 164
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32a


21
Agnieszka Kozyrska Stanowisko: Stanowisko ds. administracyjnych
Telefon: 82 576 21 57 wew. 122
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 31


22
Adam Dąbrowa Stanowisko: Pomoc administracyjna
Telefon: 82 576 21 57 wew. 155
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32a


24
Agnieszka Galan Stanowisko: Stanowisko ds. kancelaryjnych
Telefon: 82 576 21 57 wew. 201
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I


25
Izabela Pokrywka Stanowisko: Sekretariat
Telefon: 825762157 wew. 100
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 7


26