Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Wydział Organizacyjny i Archiwum Zakładowego

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Justyna Pawlas Stanowisko:Kierownik
Telefon:82 576 21 57 wew. 161
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 30


0 1
Dorota Miś Stanowisko:Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Telefon:825762157
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32


0 2
Marek Goławski Stanowisko:Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
Telefon:825762157 wew. 162
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32


0 3
Alicja Grabiec Stanowisko:Stanowisko ds. profilaktyki i współpracy z organizacjami pożytku publicznego, pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki
Telefon:82 576 21 57 wew. 124
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 31


0 8
Radosław Dąbrowski Stanowisko:Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Telefon:825762157
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32a


0 18
Barbara Jarońska Stanowisko:Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Telefon:82 576 21 57 wew. 200
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I


0 19
Joanna Szymko Stanowisko:Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Telefon:82576 21 57 wew. 200
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I


0 20
Dariusz Kamiński Stanowisko:Stanowisko ds. archiwum zakładowego
Telefon:tel. 82 576 21 57 wew. 164
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 32a


0 21
Agnieszka Kozyrska Stanowisko:Stanowisko ds. administracyjnych
Telefon:825762157
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 31


0 22
Agnieszka Galan Stanowisko:Stanowisko ds. kancelaryjnych
Telefon:82 576 21 57 wew. 201
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Mieszkańców - Sala Obsługi I


0 25
Patrycja Iwańczuk Stanowisko:Sekretariat
Telefon:825762157
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 7


0 26
Marcin Buczek Stanowisko:Informatyk
Telefon:825762157
Email:
Godziny przyjęć:

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 8.00 - 16.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

pokój nr 26


0 27