Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomosci

od do