Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Urząd Miasta Krasnystaw 2473
5.94%
II Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 listopada 2018 r. 997
2.39%
Podatki i opłaty lokalne 736
1.77%
Protokoły z posiedzeń Rady Miasta Krasnystaw 711
1.71%
Rok 2021 653
1.57%
Rok 2023 487
1.17%
Ogłoszenia 2021 r. 460
1.1%
Rok 2023 402
0.97%
Rok 2006 392
0.94%
2023 367
0.88%
Przetargi 349
0.84%
Ogłoszenia 2023 r. 344
0.83%
Rok 2022 279
0.67%
Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 276
0.66%
Ogłoszenia 2022 r. 275
0.66%
Rok 2021 254
0.61%
Sesja Nr XLIX - 16 lutego 2023 r 225
0.54%
Rok 2019 210
0.5%
Przetargi 2023 r. 208
0.5%
Wnioski/druki 202
0.49%
2019 195
0.47%
Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 194
0.47%
Dowody osobiste 194
0.47%
XLIX sesja Rady Miasta Krasnystaw - 16 lutego 2023 r 184
0.44%
Nabór do pracy 177
0.43%
Wycinka drzew i krzewów 166
0.4%
Rok 2020 159
0.38%
Jednostki Budżetowe 153
0.37%
Plan zamówień 147
0.35%
Rok 2012 132
0.32%
Gminna ewidencja zabytków 130
0.31%
Regulamin Organizacyjny 128
0.31%
Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 127
0.3%
Sesja Nr LI - 23 marca 2023 r 124
0.3%
2022 121
0.29%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA KRASNYSTAW 121
0.29%
Rok 2014 120
0.29%
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 119
0.29%
Wybory Samorządowe - 2014 r. 119
0.29%
Rejestracja zgonów 117
0.28%
Struktura organizacyjna 115
0.28%
LI sesja Rady Miasta Krasnystaw - 23 marca 2023 r 112
0.27%
Rok 2017 112
0.27%
Meldunki 108
0.26%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Granicznej w Krasnymstawie 105
0.25%
2018 104
0.25%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 103
0.25%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie 101
0.24%
Rekrutacja 2023 99
0.24%
Kierownictwo Urzędu 97
0.23%
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 95
0.23%
Burmistrz 95
0.23%
Ustalanie numerów porządkowych budynków 94
0.23%
2022 91
0.22%
Protokoły 90
0.22%
Rok 2015 89
0.21%
Azbest 88
0.21%
Użytkowanie wieczyste 88
0.21%
X Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r. 87
0.21%
Interpelacje i zapytania radnych 87
0.21%
Rejestr umów 2021 86
0.21%
2020 86
0.21%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie 84
0.2%
Sołectwa 84
0.2%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej 83
0.2%
Obwieszczenia IBD 2023 80
0.19%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 grudnia 2012 r. 79
0.19%
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 79
0.19%
Profilaktyka 79
0.19%
Przetargi 2022 r. 78
0.19%
Zmiana Studium 2022 r ul Graniczna 77
0.18%
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw 77
0.18%
Deklaracja dostępności 76
0.18%
Skład Rady Miasta 76
0.18%
2014 76
0.18%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bohaterów Września, Łukasińskiego, Bieleszy, Niesieckiego, Czuby i Ułańskiej w Krasnymstawie w Krasnymstawie 74
0.18%
Sesja Nr XXX - 22 czerwca 2021 r. 74
0.18%
Sesja Nr XLIV - 29 września 2022 r 73
0.18%
Rejestracja urodzeń 73
0.18%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 6 lutego 2020 r. 72
0.17%
Rok 2018 72
0.17%
Rok 2022 72
0.17%
Rejestry ogólnodostępne 71
0.17%
Zmiana imienia lub nazwiska 71
0.17%
Obwieszczenia IRGiP 2015 71
0.17%
Stosunki wodne 71
0.17%
Lokale użytkowe 71
0.17%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r. 70
0.17%
Rok 2016 69
0.17%
Straż Miejska 68
0.16%
Przetargi 2018 r. 68
0.16%
Programy z zakresu ochrony środowiska 68
0.16%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 68
0.16%
2021 67
0.16%
Statut Miasta Krasnystaw 67
0.16%
Dzierżawa gruntów 67
0.16%
Obwieszczenia IRGiP 2011 66
0.16%
Obwieszczenia 2020 r. 66
0.16%
2017 65
0.16%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13.11.2009 r. 65
0.16%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 maja 2014 r. 65
0.16%
Spółki komunalne 65
0.16%
Obwieszczenia 2013 r. 64
0.15%
Sesja Nr XXXI z dnia 29 listopada 2017 r. 64
0.15%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 64
0.15%
Wydział Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej 64
0.15%
Przetargi 2019 r. 63
0.15%
Sprzedaż nieruchomości gminnych 63
0.15%
Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomosci 63
0.15%
Sesja Nr XXX – 22 czerwca 2021 r. 62
0.15%
Przetargi 2016 r. 62
0.15%
2009 r. 62
0.15%
Przetargi 2015 r. 62
0.15%
Obwieszczenia 2019 r. 62
0.15%
Decyzje środowiskowe 61
0.15%
Kierownik Wydziału Organizacyjnego 61
0.15%
Program ochrony środowiska 60
0.14%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 22 października 2020 r. 60
0.14%
XII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. 60
0.14%
Zastępca Burmistrza 60
0.14%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 3 września 2020 r. 60
0.14%
Rejestracja małżeństw 60
0.14%
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw 59
0.14%
Wyrażenie zgody na lokalizacje obiektów budowlanych lub urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Krasnystaw 59
0.14%
Mapa serwisu 59
0.14%
Wydział Finansowo - Podatkowy 58
0.14%
Działalność gospodarcza 58
0.14%
Sesja z dnia 1.12.2011 r. 58
0.14%
Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane 57
0.14%
Wydział Organizacyjny i Archiwum Zakładowego 57
0.14%
Sesja Nr VII z dnia 21 maja 2015 r. 57
0.14%
Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców 57
0.14%
Podstawy prawne działania samorządu 56
0.13%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 sierpnia 2012 r. 56
0.13%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 55
0.13%
Udostępnienie danych jednostkowych rejestru mieszkańców, rejestru PESEL 55
0.13%
Gospodarka mieszkaniowa 55
0.13%
Ekoportal 55
0.13%
XII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 roku 54
0.13%
Przetargi 2011 54
0.13%
Decyzja o uznaniu żołnierza (poborowego) za "Posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" 54
0.13%
XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 czerwca 2013 r. 54
0.13%
Dowody osobiste - Obywatele Ukrainy 54
0.13%
XLIV sesja Rady Miasta Krasnystaw - 29 września 2022 r 53
0.13%
Rejestr umów 2023 53
0.13%
Historia zmian 53
0.13%
Oświata 53
0.13%
2015 52
0.12%
XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 grudnia 2020 r. 52
0.12%
XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26 listopada 2019 r. 52
0.12%
Nieodpłatna pomoc prawna 52
0.12%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 6 lutego 2020 r. 52
0.12%
Projekty uchwał 51
0.12%
Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych 51
0.12%
Rok 2020 51
0.12%
Sesja Nr XXXV - 23 grudnia 2021 r. 51
0.12%
Sesja Nr VIII z dnia 16 maja 2019 r. 51
0.12%
Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 2020 r. 51
0.12%
Rada Miasta 51
0.12%
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 51
0.12%
2016 51
0.12%
Sesja z dnia 12.11.2013 r. 50
0.12%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 50
0.12%
Wydział Gospodarki NIeruchomościami i Ochrony Środowiska 50
0.12%
Raport o stanie Miasta Krasnystaw 50
0.12%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 50
0.12%
Obwieszczenia RMI 2017 49
0.12%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kościuszki i Poniatowskiego 49
0.12%
Obwieszczenia IBD 2021 49
0.12%
Protokoły 49
0.12%
Obwieszczenia RMI 2016 49
0.12%
Lokalizacje infrastruktury 49
0.12%
Samorządowe instytucje kultury 49
0.12%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie 49
0.12%
Lata 1998 - 2002 48
0.12%
Obwieszczenia 2022 r. 48
0.12%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Królowej Sońki i Królowej Jadwigi 48
0.12%
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego 48
0.12%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 48
0.12%
Przetargi 2017 r. 48
0.12%
Sesja z dnia 30 grudnia 2014 r. 47
0.11%
Sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 47
0.11%
Lokalizacja zjazdu 47
0.11%
Urząd Miasta Krasnystaw 46
0.11%
Obwieszczenia IRGiP 2012 46
0.11%
2003 46
0.11%
Sesja Nr XXIV - 30 grudnia 2020 r. 46
0.11%
Obwieszczenia IRGiP 2013 46
0.11%
Wydanie kopii Aktu Własności Ziemi 46
0.11%
Sekretarz 46
0.11%
Monitoring wizyjny 45
0.11%
Obwieszczenia IRGiP 2010 45
0.11%
Rok 2007 45
0.11%
Wybory Samorządowe 2018 45
0.11%
Obwieszczenia 2017 i 2018 r. 45
0.11%
Obwieszczenia IBD 2022 45
0.11%
Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego 44
0.11%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 44
0.11%
XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 czerwca 2017 r. 44
0.11%
XIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 7 listopada 2019 r. 44
0.11%
Sesja Nr XXXV - 23 grudnia 2021 r. 44
0.11%
Sesja Nr XXXIII - 10 listopada 2021 r. 44
0.11%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 44
0.11%
Oświadczenia majątkowe 44
0.11%
Obwieszczenia 2021 r. 43
0.1%
Przetargi 2021 r. 43
0.1%
Rok 2019 43
0.1%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 czerwca 2017 r. 43
0.1%
2007 43
0.1%
Sesja Nr XIII - 7 listopada 2019 r. 43
0.1%
XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 maja 2012 r. 43
0.1%
III Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29.12.2010 r. 43
0.1%
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 43
0.1%
Interpelacje złożone między sesjami 43
0.1%
2009 43
0.1%
Sesja Nr XXXIV - 3 grudnia 2021 r. 43
0.1%
Obwieszczenia IRGiP 2014 43
0.1%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Sokołowskiego, Polewanej i Okrzei w Krasnymstawie 42
0.1%
Przetargi 2014 r. 42
0.1%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 2 lutego 2017 r. 42
0.1%
2012 42
0.1%
Urząd Miasta Krasnystaw 42
0.1%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa 42
0.1%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 marca 2013 r. 42
0.1%
Komisja do spraw Samorządowych i Przestrzegania Prawa 42
0.1%
Rok 2008 42
0.1%
Ogłoszenia jednostek 42
0.1%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 42
0.1%
Komisja Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów 42
0.1%
V Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26 lutego 2015 r. 42
0.1%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 42
0.1%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r. 42
0.1%
Sesja Nr XXIII z dnia 2 marca 2017 r. 42
0.1%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie 42
0.1%
Zbigniew Banaszkiewicz 42
0.1%
Wykaz 41
0.1%
Rejestr umów 2022 41
0.1%
Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu 41
0.1%
2016 41
0.1%
Sesja Nr XLVIII - 22 grudnia 2022 r. 41
0.1%
Skarbnik 41
0.1%
Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 2020 r. 41
0.1%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 41
0.1%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 41
0.1%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 września 2013 r. 41
0.1%
Rok 2021 41
0.1%
Rok 2014 - VI Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 41
0.1%
Sekretarz Miasta 41
0.1%
Sesja Nr XXXVIII - 31 marca 2022 r. 40
0.1%
VII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 marca 2019 r. 40
0.1%
Obwieszczenia GMOŚ 2010 40
0.1%
Rok 2019 40
0.1%
XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 listopada 2013 r. 40
0.1%
Sesja Nr XXXIX - 29 kwietnia 2022 r. 40
0.1%
2006 40
0.1%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 04.03.2009 r. 40
0.1%
Sesja Nr XXXVI - 29 grudnia 2021 r. 40
0.1%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 2 marca 2017 r. 40
0.1%
Rejestr umów 2020 40
0.1%
Obwieszczenia RMI 2019 40
0.1%
Rejestry inne 40
0.1%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2013 r. 40
0.1%
XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 marca 2012 r. 40
0.1%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 listopada 2020 r. 40
0.1%
IV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24.02.2011 r. 40
0.1%
Zastępca Burmistrza 40
0.1%
Obwieszczenia 2015 r. 39
0.09%
Sesja Nr XI z dnia 8 października 2015 r. 39
0.09%
Rada Miasta 39
0.09%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 39
0.09%
Sesja Nr X z dnia 8 września 2015 r. 39
0.09%
VII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 maja 2015 r. 39
0.09%
Sesja Nr XXXII - 30 września 2021 r. 39
0.09%
Lata 1995-1998 39
0.09%
XLII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 09.11.2010 r. 39
0.09%
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 39
0.09%
XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12.03.2010 r. 39
0.09%
Przetargi 2020 r. 39
0.09%
Sesja Nr XXXI - 29 lipca 2021 r. 39
0.09%
Obwieszczenia 2016 r. 39
0.09%
Burmistrz 39
0.09%
Straż Miejska 39
0.09%
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług 39
0.09%
XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 kwietnia 2013 r. 39
0.09%
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 39
0.09%
Sesja Nr XXVIII - 15 kwietnia 2021 r. 39
0.09%
Kierownik Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu 39
0.09%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie 39
0.09%
Ocena aktualności studium 38
0.09%
XL Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 września 2018 r. 38
0.09%
Sesja Nr XXXVII z dnia 29 czerwca 2018 r. 38
0.09%
2011 38
0.09%
Finanse 38
0.09%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22.12.2009 r. 38
0.09%
Sesja Nr XXIX - 27 maja 2021 r. 38
0.09%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2022 38
0.09%
Zawiadomienia o zgłoszonych zgromadzeniach publicznych 38
0.09%
Radca prawny 38
0.09%
Protokoły 38
0.09%
Rok 2010 - VI Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 38
0.09%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 17 czerwca 2020 r. 38
0.09%
2009 38
0.09%
Sesja Nr L - 27 lutego 2023 r 38
0.09%
XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 kwietnia 2016 roku 37
0.09%
Sesja Nr XXV - 21 stycznia 2021 r. 37
0.09%
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 37
0.09%
Sesja z dnia 29.12.2010 r. 37
0.09%
Sesja Nr XXV - 21 stycznia 2021 r. 37
0.09%
Marcin Wilkołazki 37
0.09%
2017 r. - VII kadencja 37
0.09%
Rejestr umów 2019 37
0.09%
VI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2015 r. 37
0.09%
2018 37
0.09%
ZMIANA PLANU W REJONIE ULIC: WSPÓLNEJ, ŁĄKOWEJ, TOPOLOWEJ, BOCIANIEJ, RYBIEJ, KOŁOWRÓT I KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE 37
0.09%
2010 37
0.09%
Ewidencje inne 37
0.09%
Sesja z dnia 20.12.2012 r. 37
0.09%
IX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011 r. 37
0.09%
2016 r. - VII kadencja 37
0.09%
XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 maja 2016 roku 37
0.09%
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 37
0.09%
Sesja Nr XXXIV - 3 grudnia 2021 r. 37
0.09%
Przetargi 2012 37
0.09%
Sesja Nr XXVI - 18 lutego 2021 r. 36
0.09%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Ułańskiej, Polnej, Makowej, Bławatnej i Witosa w Krasnymstawie 36
0.09%
Sesja z dnia 9 grudnia 2014 r. 36
0.09%
Sesja Nr XXIV z dnia 30 marca 2017 r. 36
0.09%
2013 36
0.09%
2019 36
0.09%
Sesja Nr XXVII - 25 marca 2021 r. 36
0.09%
Sesja z dnia 5 września 2014 r. 36
0.09%
Przetargi 2013 36
0.09%
Sesja Nr XLI - 22 czerwca 2022 r 36
0.09%
Schroniska 36
0.09%
Skarbnik Miasta 36
0.09%
2011 36
0.09%
XXXVII sesja Rady Miasta Krasnystaw - 10 lutego 2022 r. 36
0.09%
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 36
0.09%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie 36
0.09%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 36
0.09%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 5 września 2014 r. 36
0.09%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 36
0.09%
Uchwały Rady Miasta 36
0.09%
XXXVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw - 31 marca 2022 r. 36
0.09%
Sesja Nr VII - 28 marca 2019 r. 36
0.09%
PLAN W REJONIE ULIC: SOKOŁOWSKIEGO I POLEWANEJ 36
0.09%
Druk oświadczenia majątkowego 36
0.09%
Obwieszczenia 2014 r. 35
0.08%
XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 18 lutego 2021 r. 35
0.08%
Ewidencje ogólnodostępne 35
0.08%
Struktura mienia komunalnego 35
0.08%
Burmistrz 35
0.08%
Zgromadzenia publiczne 35
0.08%
2021 35
0.08%
Sesja Nr XVI - 30 grudnia 2019 r. 35
0.08%
Obwieszczenia IRGiP 2009 35
0.08%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 3 września 2020 r. 35
0.08%
Wybory ławników Kadencja 2020-2023 35
0.08%
XVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 września 2012 r. 35
0.08%
Do Rady Miasta Krasnystaw 35
0.08%
Sesja z dnia 09.02.2012 r. 35
0.08%
"KRAS-EKO" Sp. z o.o. 35
0.08%
Kierownik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej 35
0.08%
Obwieszczenia RMI 2020 35
0.08%
2009 35
0.08%
Sesja z dnia 21.03.2013 r. 35
0.08%
Sesja z dnia 28.06.2012 r. 35
0.08%
Lata 2002 - 2005 35
0.08%
Sesja Nr X z dnia 15 lipca 2019 r. 35
0.08%
Sesja z dnia 24.02.2011 r. 35
0.08%
Pomoc przedsiębiorcom 34
0.08%
Sesja Nr XXXIX z dnia 13 września 2018 r. 34
0.08%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25.06.2009 r. 34
0.08%
XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 lutego 2016 roku 34
0.08%
Prawo wodne 34
0.08%
Wybory Prezydenta RP 2015 r. 34
0.08%
Komisja Samorządowa Spraw Społecznych, Handlu i Usług 34
0.08%
XVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2020 r. 34
0.08%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 34
0.08%
Interpelacja z dnia 8 czerwca 2015 r. 34
0.08%
XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 czerwca 2012 r. 34
0.08%
2022 r. - VIII kadencja 34
0.08%
VIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 maja 2019 r. 34
0.08%
Sesja z dnia 20.06.2013 r. 34
0.08%
Kompetencje Rady Miasta 34
0.08%
VII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2011 r. 34
0.08%
VI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 maja 2011 r. 34
0.08%
Sesja Nr XXIII - 30 listopada 2020 r. 34
0.08%
Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie 34
0.08%
Sesja Nr XVIII z dnia 13 września 2016 r. 34
0.08%
Sesja z dnia 14.04.2011 r. 34
0.08%
Kierownik Sekcji Świadczeń 34
0.08%
IV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. 34
0.08%
Obwieszczenia RMI 2018 34
0.08%
XLI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28.09.2010 r. 34
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 34
0.08%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 17 czerwca 2020 r. 34
0.08%
2012 r. - VI kadencja 34
0.08%
IX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2019 r. 34
0.08%
XI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. 34
0.08%
Sesja Nr XLI z dnia 4 października 2018 r. 34
0.08%
Zadania Gminy 34
0.08%
XIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 października 2016 r. 34
0.08%
XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21.04.2009 r. 34
0.08%
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 34
0.08%
XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 lutego 2018 r. 34
0.08%
2017 33
0.08%
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw 33
0.08%
Sesja Nr XXVII - 25 marca 2021 r. 33
0.08%
2010 33
0.08%
Sesja Nr XV z dnia 12 kwietnia 2016 r. 33
0.08%
2015 r. - VII kadencja 33
0.08%
Sesja Nr XXV z dnia 25 maja 2017 r. 33
0.08%
Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. 33
0.08%
2014 r. - VI kadencja 33
0.08%
Kierownik Wydziału Finansowo - Podatkowego 33
0.08%
I Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30.11.2010 r. 33
0.08%
Sesja Nr XXXIX - 29 kwietnia 2022 r. 33
0.08%
Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Ochrony Środowiska 33
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 33
0.08%
Interpelacja z dnia 3 października 2014 r. 33
0.08%
XLI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 4 października 2018 r. 33
0.08%
Sesja Nr VI z dnia 28 lutego 2019 r. 33
0.08%
Sesja Nr III z dnia 13 grudnia 2018 r. 33
0.08%
Sesja z dnia 26 lutego 2015 r. 33
0.08%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 25 marca 2021 r. 33
0.08%
XI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 8 pażdziernika 2015 roku 33
0.08%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. 33
0.08%
2012 33
0.08%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 grudnia 2013 r. 33
0.08%
Rok 2023 33
0.08%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 33
0.08%
Sesja Nr XXXVIII - 31 marca 2022 r. 33
0.08%
Udzielanie informacji publicznej na wniosek 33
0.08%
Sesja Nr XII z dnia 19 listopada 2015 r. 33
0.08%
Komisja Samorządowa, Spraw Społecznych, Handlu i Usług 33
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 33
0.08%
Sesja Nr XLV - 13 października 2022 r 33
0.08%
Sesja z dnia 27 marca 2014 r. 33
0.08%
Sesja Nr VIII z dnia 25 czerwca 2015 r. 32
0.08%
2021 32
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 32
0.08%
XL sesja Rady Miasta Krasnystaw - 12 maja 2022 r. 32
0.08%
III Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 grudnia 2014 r. 32
0.08%
Sesja z dnia 27.09.2012 r. 32
0.08%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 czerwca 2014 r. 32
0.08%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw 27 maja 2021 r. 32
0.08%
Sesja Nr VIII - 16 maja 2019 r. 32
0.08%
Sesja Nr XIX - 30 kwietnia 2020 r. 32
0.08%
Sesja Nr XIV z dnia 25 lutego 2016 r. 32
0.08%
Instrukcja korzystania z BIP 32
0.08%
2018 r. - VIII kadencja 32
0.08%
XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 10.09.2009 r. 32
0.08%
XIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 lutego 2012 r. 32
0.08%
Kierownik Wydziału Administracyjnego 32
0.08%
Rok 2018 32
0.08%
V Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2019 r. 32
0.08%
Sesja z dnia 27.10.2011 r. 32
0.08%
XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 maja 2018 r. 32
0.08%
XVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 września 2016 roku 32
0.08%
Sesja Nr XX z dnia 24 listopada 2016 r. 32
0.08%
Kierownik sekcji organizacyjno - administracyjnej i usług opiekuńczych 32
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 32
0.08%
Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 32
0.08%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29.09.2009 r. 32
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 32
0.08%
Obwieszczenia i zawiadomienia 32
0.08%
Sesja Nr XV - 5 grudnia 2019 r. 32
0.08%
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019 r. 32
0.08%
V Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 kwietnia 2011 r. 32
0.08%
IV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2014 r. 32
0.08%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2021 32
0.08%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 grudnia 2017 r. 32
0.08%
Sesja Nr XIX z dnia 12 października 2016 r. 32
0.08%
Interpelacja z dnia 4 lutego 2021 r. 32
0.08%
Paweł Mazurek 32
0.08%
2013 32
0.08%
Wybory i referenda 32
0.08%
Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r. 32
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 32
0.08%
Sesja Nr XXX z dnia 6 października 2017 r. 32
0.08%
XL Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29.07.2010 r. 32
0.08%
Kierownik Wydziału Kontroli i Nadzoru 32
0.08%
Sesja Nr XIV - 26 listopada 2019 r. 32
0.08%
2008 32
0.08%
Sesja Nr XXII - 22 października 2020 r. 32
0.08%
Zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej 32
0.08%
Budżet obywatelski 32
0.08%
Rok 2012 32
0.08%
2020 32
0.08%
Sesja Nr XXIX z dnia 15 września 2017 r. 32
0.08%
Sesja Nr XXXVII - 10 luty 2022 r. 32
0.08%
Sesja Nr XVII z dnia 21 czerwca 2016 r. 32
0.08%
Sprawy z zakresu uzależnień 31
0.07%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 marca 2018 r. 31
0.07%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 6 października 2017 r. 31
0.07%
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 31
0.07%
Umieszczenie nośnika reklamy na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krasnystaw 31
0.07%
Sesja Nr XIII z dnia 7 listopada 2019 r. 31
0.07%
Sesja z dnia 20 lutego 2014 r. 31
0.07%
Sesja Nr XX - 17 czerwca 2020 r. 31
0.07%
zaproszenia rok 2023 31
0.07%
Agnieszka Pocińska-Bartnik 31
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 31
0.07%
2018 31
0.07%
XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2017 r. 31
0.07%
2019 31
0.07%
XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 maja 2017 r. 31
0.07%
Interpelacja złożona w dniu 2.03.2017 r. 31
0.07%
I Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 listopada 2018 r. 31
0.07%
2018 31
0.07%
XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 5 grudnia 2019 r. 31
0.07%
Kierownictwo Urzędu 31
0.07%
Redakcja Biuletynu 31
0.07%
Firmy usuwające wyroby zawierające azbest 31
0.07%
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw 31
0.07%
X Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 lipca 2019 r. 31
0.07%
Sesja z dnia 23.05.2012 r. 31
0.07%
Komisja Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów 31
0.07%
Rok 2018 - VIII Kadencja 31
0.07%
XIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 października 2012 r. 31
0.07%
Do Burmistrza Krasnegostawu 31
0.07%
2010 r. - V kadencja 31
0.07%
Współpraca z zagranicą 31
0.07%
Rok 2017 31
0.07%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 i 29 listopada 2016 r. 31
0.07%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 31
0.07%
RODO 31
0.07%
XI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 1 grudnia 2011 r. 31
0.07%
XXXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 17.06.2010 r. 31
0.07%
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 31
0.07%
Sesja z dnia 03.08.2011 r. 31
0.07%
2020 r. - VIII kadencja 31
0.07%
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. 31
0.07%
Sesja Nr XL - 12 maja 2022 r 31
0.07%
XLI sesja Rady Miasta Krasnystaw - 22 czerwca 2022 r 31
0.07%
Sesja z dnia 20.12.2013 r. 31
0.07%
Grzegorz Brodzik 31
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 31
0.07%
XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 marca 2017 r. 31
0.07%
Sesja Nr XI - 19 sierpnia 2019 r. 31
0.07%
ROK 2017 31
0.07%
Sesja Nr XXI - 3 września 2020 r. 30
0.07%
Sesja Nr XXVIII z dnia 27 lipca 2017 r. 30
0.07%
zaproszenia rok 2020 30
0.07%
Komisja do spraw Techniczno-Inwestycyjnych i Ochrony Środowiska 30
0.07%
XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15.04.2010 r. 30
0.07%
2015 30
0.07%
XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2018 r. 30
0.07%
Zapytanie z dnia 15 czerwca 2022 r 30
0.07%
Andrzej Jacek Smorga 30
0.07%
2014 30
0.07%
XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2017 r. 30
0.07%
VIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 sierpnia 2011 r. 30
0.07%
zaproszenia rok 2021 30
0.07%
2012 30
0.07%
Sesja Nr XVII - 6 luty 2020 r. 30
0.07%
Andrzej Dulniak 30
0.07%
DANE PRZESTRZENNE 30
0.07%
Monika Podolak, Grzegorz Brodzik 30
0.07%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 22 października 2020 r. 30
0.07%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2012 r. 30
0.07%
2010 30
0.07%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. 30
0.07%
Sesja Nr XXIX – 27 maj 2021 r. 30
0.07%
Gminny program opieki nad zabytkami 30
0.07%
Interpelacja z dnia 18 stycznia 2021 r. 30
0.07%
Interpelacja z dnia 8 października 2015 r. 30
0.07%
Sesja Nr IX - 25 czerwca 2019 r. 30
0.07%
Sesja z dnia 31.08.2011 r. 30
0.07%
Sesja z dnia 29.11.2012 r. 30
0.07%
Dostęp do Informacji Publicznej 30
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 30
0.07%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 czerwca 2016 roku 30
0.07%
2014 30
0.07%
Słownik skrótów 30
0.07%
XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 października 2014 r. 30
0.07%
Posiedzenia Połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw 30
0.07%
XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26.10.2009 r. 30
0.07%
Sesja z dnia 29.03.2012 r. 30
0.07%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 30
0.07%
Opłata retencyjna 30
0.07%
Lobbing 30
0.07%
Sprawozdania finansowe 30
0.07%
Wspólnota samorządowa 30
0.07%
XXXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 września 2018 r. 30
0.07%
2011 r. - VI kadencja 30
0.07%
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 30
0.07%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnsystaw - 22 czerwca 2021 r. 30
0.07%
2014 r. - VII kadencja 30
0.07%
Zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw udostępnionych dla przewoźników i operatorów których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Krasnystaw 30
0.07%
2019 29
0.07%
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. ks. Z Pisarskiego w Krasnymstawie 29
0.07%
Wybory do Rady Seniorów 2022 29
0.07%
zaproszenia rok 2022 29
0.07%
Rozporządzenia 29
0.07%
Sesja Nr IX z dnia 25 czerwca 2019 r. 29
0.07%
2021 r. - VIII kadencja 29
0.07%
Informacje na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Krasnystaw 29
0.07%
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 29
0.07%
Sesja Nr XXXV z dnia 27 kwietnia 2018 r. 29
0.07%
Sesja Nr XII z dnia 19 września 2019 r. 29
0.07%
Zarządzenia Burmistrza 29
0.07%
Sesja Nr XXII z dnia 2 lutego 2017 r. 29
0.07%
Sesja z dnia 15 maja 2014 r. 29
0.07%
Protokoły 29
0.07%
zaproszenia rok 2018 29
0.07%
Sesja Nr XXI z dnia 22 grudnia 2016 r 29
0.07%
Sesja Nr V z dnia 24 stycznia 2019 r. 29
0.07%
2013 r. - VI kadencja 29
0.07%
Komisja Rewizyjna 29
0.07%
Sesja Nr XLI - 22 czerwca 2022 r. 29
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 29
0.07%
Przepisy prawne 29
0.07%
Skład 29
0.07%
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw 29
0.07%
VIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2015 r. 29
0.07%
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o. 29
0.07%
Rok 2011 29
0.07%
2005 29
0.07%
Sesja z dnia 30 czerwca 2014 r. 29
0.07%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 3 grudnia 2021 r. 29
0.07%
Rok 2016 29
0.07%
Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg 29
0.07%
Skład 29
0.07%
Interpelacja z dnia 10 października 2014 r. 29
0.07%
X Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 8 września 2015 roku 29
0.07%
Komisja Planowania Budżetu i Finansów 29
0.07%
Sesja Nr XLIII - 21 lipca 2022 r 29
0.07%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2019 29
0.07%
Komisja Rewizyjna 29
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 29
0.07%
Sesja Nr XXVI - 18 lutego 2021 r. 29
0.07%
Sesja z dnia 25.04.2013 r. 29
0.07%
Sesja Nr XXXII z dnia 21 grudnia 2017 r. 29
0.07%
Interpelacja z dnia 8 września 2015 r. 29
0.07%
Sesja Nr XXVI z dnia 22 czerwca 2017 r. 29
0.07%
Sesja z dnia 30.10.2012 r. 29
0.07%
Sesja Nr XLIV - 29 września 2022 r 29
0.07%
Redakcja Biuletynu 29
0.07%
Obwieszczenia 2012 r. 29
0.07%
Rok 2014 29
0.07%
Interpelacja z dnia 15 grudnia 2014 r. 29
0.07%
Interpelacja z dnia 22 czerwca 2015 r. 29
0.07%
2006 29
0.07%
Rok 2014 - VII Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 29
0.07%
XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. 29
0.07%
XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2018 r. 29
0.07%
2010 r. - VI kadencja 29
0.07%
XII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 września 2019 r. 29
0.07%
Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w urzędzie 28
0.07%
Interpelacje złożone między sesjami 28
0.07%
Marcin Wilkołazki 28
0.07%
XIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. 28
0.07%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27.05.2009 r. 28
0.07%
XIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2015 roku 28
0.07%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 listopada 2020 r. 28
0.07%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 23 grudnia 2021 r. 28
0.07%
Przynależność Miasta do stowarzyszeń 28
0.07%
2013 28
0.07%
Sesja z dnia 30.08.2012 r. 28
0.07%
Sesja Nr VII z dnia 28 marca 2019 r. 28
0.07%
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 28
0.07%
Obwieszczenia 2011 r. 28
0.07%
Sesja Nr XXXVIII z dnia 27 lipca 2018 r. 28
0.07%
Sesja Nr XXXIII z dnia 15 lutego 2018 r. 28
0.07%
Sesja z dnia 29.06.2011 r. 28
0.07%
Skład 28
0.07%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw 28
0.07%
Rok 2015 28
0.07%
Skład 28
0.07%
Sesja Nr XXVIII – 15 kwietnia 2021 r. 28
0.07%
Zespół doradczy ds. Organizacji Chmielaków 28
0.07%
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 28
0.07%
Wniosek w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 28
0.07%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 września 2017 r. 28
0.07%
III Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 grudnia 2018 r. 28
0.07%
2017 28
0.07%
Lista organizacji pozarządowych współpracujących z samorządem Miasta Krasnystaw 28
0.07%
XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 sierpnia 2013 r. 28
0.07%
Sesja Nr XVI z dnia 19 maja 2016 r. 28
0.07%
Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. 28
0.07%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 lutego 2014 r. 28
0.07%
2008 28
0.07%
Sesja Nr XIII z dnia 29 grudnia 2015 r. 28
0.07%
2011 28
0.07%
Interpelacja z dnia 28.01.2014 r. 28
0.07%
Sesja Nr VI z dnia 31 marca 2015 r. 28
0.07%
Komisja Rewizyjna 28
0.07%
Interpelacja z dnia 06.02.2014 r. 28
0.07%
Sesja z dnia 24.05.2011 r. 28
0.07%
Rejestr Instytucji Kultury Miasta Krasnystaw 28
0.07%
Sesja Nr XXXII - 30 września 2021 r. 28
0.07%
2016 27
0.06%
2012 27
0.06%
XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 10 listopada 2021 r. 27
0.06%
Sesja Nr XL z dnia 20 września 2018 r. 27
0.06%
zaproszenia rok 2019 27
0.06%
Interpelacje z dnia 7 października 2021 r. 27
0.06%
2022 27
0.06%
2020 27
0.06%
2015 27
0.06%
VI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 lutego 2019 r. 27
0.06%
Rok 2009 27
0.06%
Dług Publiczny 27
0.06%
Agnieszka Pocińska-Bartnik 27
0.06%
Sesja Nr XXXVI z dnia 30 maja 2018 r. 27
0.06%
Sesja z dnia 21.08.2013 r. 27
0.06%
XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 marca 2014 r. 27
0.06%
2007 27
0.06%
Sesja Nr XL - 12 maja 2022 r. 27
0.06%
I Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 1 grudnia 2014 r. 26
0.06%
Skład 26
0.06%
XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 05.05.2010 r. 26
0.06%
Interpelacja z dnia 7 kwietnia 2015 r. 26
0.06%
Sesja z dnia 23 października 2014 r. 26
0.06%
Statystyka odwiedzin 26
0.06%
Sesja Nr XV z dnia 5 grudnia 2019 r. 26
0.06%
Interpelacja z dnia 16 listopada 2015 r. 26
0.06%
Rok 2013 26
0.06%
Sesja z dnia 19.09.2013 r. 26
0.06%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2020 26
0.06%
Znakowanie psa 26
0.06%
Rok 2013 25
0.06%
Rok 2019 25
0.06%
Sesja z dnia 24.01.2013 r. 25
0.06%
2018 r. - VII kadencja 25
0.06%
2019 r. - VIII kadencja 25
0.06%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 września 2021 r. 24
0.06%
Sesja Nr XXXIII - 10 listopada 2021 r. 24
0.06%
Interpelacja z dnia 10 listopada 2021 r. 23
0.06%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 23
0.06%
Sławomir Stafijowski 23
0.06%
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 22
0.05%
2004 21
0.05%
2023 r. - VIII kadencja 21
0.05%
Obwieszczenia 2023 r. 20
0.05%
Zamówienia Publiczne 20
0.05%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2023 19
0.05%
Rok 2023 19
0.05%
Rok 2021 17
0.04%
2010 16
0.04%
Sesja Nr L - 27 lutego 2023 r 16
0.04%
2023 15
0.04%
Mienie komunalne 15
0.04%
2023 14
0.03%
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie 14
0.03%
Rok 2022 14
0.03%
XLVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 22 grudnia 2022 r. 13
0.03%
Rok 2013 12
0.03%
Sesja Nr XLV - 13 października 2022 r 12
0.03%
Sesja Nr XLVII - 24 listopada 2022 r 11
0.03%
2005 10
0.02%
Sesja Nr XXXI - 29 lipca 2021 r. 10
0.02%
Sesja Nr XLIX - 16 lutego 2023 r 10
0.02%
2022 10
0.02%
XLVII sesja Rady Miasta Krasnystaw - 24 listopada 2022 r 10
0.02%
Sesja Nr XLVI - 3 listopada 2022 r 10
0.02%
Rok 2020 10
0.02%
Zmiana Studium 2022 r Borek 8
0.02%
Sesja Nr XLII - 11 lipca 2022 r 8
0.02%
Sesja Nr XXXVII - 10 luty 2022 r. 8
0.02%
Sesja Nr XLIII - 21 lipca 2022 r 8
0.02%
Wydziały w Urzędzie Miasta 7
0.02%
Sprawy z zakresu Wydziału Organizacyjnego i Archiwum Zakładowego 7
0.02%
Rok 2022 7
0.02%
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 7
0.02%
Sprawy z zakresu Straży Miejskiej 7
0.02%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 7
0.02%
Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 6
0.01%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 6
0.01%
Sesja Nr XLVIII - 22 grudnia 2022 6
0.01%
Sesja Nr XLVI - 3 listopada 2022 r 5
0.01%
Protokoły 5
0.01%
2023 5
0.01%
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne oraz warunki wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy. 5
0.01%
Obwieszczenia 5
0.01%
Sesja Nr XLVII - 24 listopada 2022 r 5
0.01%
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5
0.01%
Żłobek Miejski 5
0.01%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 4
0.01%
2011 4
0.01%
2021 4
0.01%
Sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej 4
0.01%
BIP 4
0.01%
Krasnostawski Dom Kultury 4
0.01%
Miejska Biblioteka Publiczna 4
0.01%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 4
0.01%
Sprawy z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego 4
0.01%
Przedszkole Nr 5 3
0.01%
2020 3
0.01%
Sesja Nr XXXVI - 29 grudnia 2021 r. 3
0.01%
2017 3
0.01%
Biuletyn Informacji Publicznej 3
0.01%
Rok 2018 3
0.01%
Jawność finansów publicznych 3
0.01%
Jednostki pomocnicze 3
0.01%
Burmistrz Krasnegostawu 3
0.01%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 3
0.01%
Rok 2020 3
0.01%
Rok 2010 - V Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 3
0.01%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 3
0.01%
Organizacja działania samorządu 3
0.01%
Przedszkole Nr 6 2
0%
Organy Miasta Krasnystaw 2
0%
Petycje 2
0%
Budżet 2
0%
Zasady wynagradzania w spółkach 2
0%
Sprawy z zakresu Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu 2
0%
Ochrona Środowiska 2
0%
Przedszkole Nr 1 2
0%
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 2
0%
Miejskie jednostki organizacyjne 2
0%
Przedszkole Nr 4 2
0%
Składy i protokoły Komisji Rady Miasta V kadencji 2006-2010 2
0%
Komisja Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów 2
0%
Rada Miasta Krasnystaw 2
0%
Kontakty i współpraca 2
0%
Sesja Nr XXXIV z dnia 15 marca 2018 r. 2
0%
Sprawy z zakresu Wydziału Finansowo - Podatkowego 2
0%
Komisja Samorządowa Spraw Społecznych, Handlu i Usług 1
0%
Zaproszenia na sesję Rady Miasta Krasnystaw 1
0%
Przedszkole Nr 8 1
0%
Składy i protokoły Komisji Rady Miasta VI kadencji 2010-2014 1
0%
Rejestry i Ewidencje 1