Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Statystyka odwiedzin

Wyszukiwanie
od
do
Tytuł strony Odsłony %
Urząd Miasta Krasnystaw 1831
5.79%
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 października 2023 r. 1025
3.24%
Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 676
2.14%
Rok 2023 413
1.31%
Rok 2023 379
1.2%
Przetargi 287
0.91%
Ogłoszenia 2023 r. 278
0.88%
Ogłoszenia 2022 r. 273
0.86%
Podatki i opłaty lokalne 259
0.82%
2020 228
0.72%
Wybory i referenda 205
0.65%
Wnioski/druki 162
0.51%
Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 155
0.49%
LVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 14 września 2023 r 155
0.49%
2023 153
0.48%
Sesja Nr LVIII - 14 września 2023 r 148
0.47%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 133
0.42%
Rok 2017 132
0.42%
Sesja Nr LVIII - 14 września 2023 r 122
0.39%
Nabór do pracy 120
0.38%
Obwieszczenia IBD 2023 117
0.37%
Plan zamówień 114
0.36%
Rok 2018 113
0.36%
Rok 2019 109
0.34%
Wycinka drzew i krzewów 106
0.34%
Jednostki Budżetowe 99
0.31%
Przetargi 2023 r. 95
0.3%
Zmiana Studium 2022 r Borek 95
0.3%
Rok 2021 94
0.3%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2019 r. 91
0.29%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 maja 2014 r. 90
0.28%
Dowody osobiste 90
0.28%
Wybory do Sejmu i Senatu RP - 2019 r. 89
0.28%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 88
0.28%
Protokoły z posiedzeń Rady Miasta Krasnystaw 84
0.27%
Regulamin Organizacyjny 82
0.26%
Burmistrz 81
0.26%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Ułańskiej, Polnej, Makowej, Bławatnej i Witosa w Krasnymstawie 80
0.25%
Do Burmistrza Krasnegostawu 79
0.25%
Rok 2022 77
0.24%
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego 77
0.24%
Wykaz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych 77
0.24%
Rok 2015 76
0.24%
Rok 2020 74
0.23%
Obwieszczenia GMOŚ 2010 73
0.23%
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 71
0.22%
Sesja Nr XLIV - 29 września 2022 r 70
0.22%
V Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 14 kwietnia 2011 r. 70
0.22%
Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 68
0.22%
Ogłoszenia 2021 r. 68
0.22%
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krasnystaw 68
0.22%
Rok 2012 67
0.21%
Rok 2014 67
0.21%
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIASTA KRASNYSTAW 66
0.21%
Statut Miasta Krasnystaw 66
0.21%
2021 65
0.21%
Gminna ewidencja zabytków 65
0.21%
Decyzje środowiskowe 64
0.2%
Rok 2006 64
0.2%
RODO 63
0.2%
Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 2020 r. 63
0.2%
2022 62
0.2%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie 62
0.2%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 grudnia 2013 r. 61
0.19%
2021 60
0.19%
Obwieszczenia RMI 2018 60
0.19%
X Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 października 2011 r. 60
0.19%
Przetargi 2022 r. 60
0.19%
Interpelacje i zapytania radnych 59
0.19%
2013 59
0.19%
Sesja Nr XXXIX - 29 kwietnia 2022 r. 59
0.19%
Raport o stanie Miasta Krasnystaw 58
0.18%
Wydział Organizacyjny i Archiwum Zakładowego 58
0.18%
Samorządowe instytucje kultury 58
0.18%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie 57
0.18%
2023 r. - VIII kadencja 57
0.18%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Granicznej w Krasnymstawie 56
0.18%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 września 2013 r. 56
0.18%
Obwieszczenia IRGiP 2014 56
0.18%
Nieodpłatna pomoc prawna 55
0.17%
Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 2020 r. 55
0.17%
Przetargi 2021 r. 54
0.17%
Dług Publiczny 54
0.17%
Wydział Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej 53
0.17%
2011 53
0.17%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 53
0.17%
Rok 2016 53
0.17%
2021 r. - VIII kadencja 52
0.16%
2010 52
0.16%
Sesja Nr XXIV z dnia 30 marca 2017 r. 52
0.16%
Druk oświadczenia majątkowego 51
0.16%
Wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców 51
0.16%
Rok 2022 51
0.16%
Podział Miasta Krasnystaw na stałe obwody głosowania 51
0.16%
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 51
0.16%
Podstawy prawne działania samorządu 51
0.16%
Rok 2008 51
0.16%
Meldunki 51
0.16%
Urząd Miasta Krasnystaw 50
0.16%
Obwieszczenia IRGiP 2010 50
0.16%
Struktura organizacyjna 50
0.16%
Radca prawny 50
0.16%
Historia zmian 50
0.16%
Sołectwa 50
0.16%
Przetargi 2015 r. 49
0.16%
Zmiana Studium 2022 r ul Graniczna 49
0.16%
XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 grudnia 2020 r. 49
0.16%
VI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2015 r. 48
0.15%
Programy z zakresu ochrony środowiska 48
0.15%
Sesja Nr VII z dnia 21 maja 2015 r. 48
0.15%
Protokoły 48
0.15%
2018 48
0.15%
2016 47
0.15%
Obwieszczenia 2019 r. 47
0.15%
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 47
0.15%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Wspólnej, Łąkowej, Topolowej, Bocianiej, Rybiej, Kołowrót i Kościuszki w Krasnymstawie 47
0.15%
Użytkowanie wieczyste 47
0.15%
Obwieszczenia 2020 r. 47
0.15%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa 47
0.15%
Gospodarka mieszkaniowa 47
0.15%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 czerwca 2014 r. 46
0.15%
Przetargi 2012 46
0.15%
Lata 2002 - 2005 46
0.15%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Polewanej, Kościuszki i Poniatowskiego 46
0.15%
XII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 listopada 2015 roku 46
0.15%
Sesja z dnia 21.03.2013 r. 46
0.15%
IV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24.02.2011 r. 45
0.14%
Lokalizacje infrastruktury 45
0.14%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnsystaw - 22 czerwca 2021 r. 45
0.14%
XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 czerwca 2013 r. 45
0.14%
Wybory ławników Kadencja 2020-2023 45
0.14%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 45
0.14%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 45
0.14%
Sesja Nr XIV z dnia 25 lutego 2016 r. 45
0.14%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Poniatowskiego, Szkolnej i Kościuszki w Krasnymstawie 45
0.14%
Rejestracja małżeństw 45
0.14%
Rekrutacja 2023 45
0.14%
Oświadczenia majątkowe 45
0.14%
Rejestr umów 2023 44
0.14%
Sesja Nr XLV - 13 października 2022 r 44
0.14%
Wybory Samorządowe - 2014 r. 44
0.14%
Do Rady Miasta Krasnystaw 44
0.14%
IV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2014 r. 44
0.14%
Przetargi 2014 r. 44
0.14%
Sesja Nr XI z dnia 8 października 2015 r. 43
0.14%
Obwieszczenia IBD 2021 43
0.14%
Projekty uchwał 43
0.14%
Sesja z dnia 9 grudnia 2014 r. 43
0.14%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 5 września 2014 r. 43
0.14%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 17 czerwca 2020 r. 43
0.14%
XIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 lutego 2012 r. 43
0.14%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 43
0.14%
Obwieszczenia 2011 r. 43
0.14%
Zmiana imienia lub nazwiska 43
0.14%
Sesja Nr XXXV - 23 grudnia 2021 r. 43
0.14%
Informacje dla osób niepełnosprawnych 42
0.13%
Sesja Nr XXXV - 23 grudnia 2021 r. 42
0.13%
2020 42
0.13%
Lata 1998 - 2002 42
0.13%
III Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29.12.2010 r. 41
0.13%
Rok 2021 41
0.13%
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 41
0.13%
Sesja Nr XVI - 30 grudnia 2019 r. 41
0.13%
Azbest 41
0.13%
Sesja z dnia 12.11.2013 r. 41
0.13%
XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 maja 2016 roku 41
0.13%
Sesja z dnia 26 lutego 2015 r. 41
0.13%
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw 41
0.13%
Sesja Nr XXIV - 30 grudnia 2020 r. 41
0.13%
XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 10.09.2009 r. 41
0.13%
VIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2015 r. 41
0.13%
Skład Rady Miasta 41
0.13%
Sesja Nr XXXV z dnia 27 kwietnia 2018 r. 40
0.13%
2008 40
0.13%
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw 40
0.13%
Uchwały Rady Miasta 40
0.13%
Sesja Nr XXXII - 30 września 2021 r. 40
0.13%
Rada Miasta 40
0.13%
Kierownictwo Urzędu 40
0.13%
Sesja z dnia 23.05.2012 r. 40
0.13%
Oświata 40
0.13%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 40
0.13%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 września 2017 r. 40
0.13%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 grudnia 2012 r. 40
0.13%
Obwieszczenia RMI 2017 40
0.13%
2009 r. 39
0.12%
XI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 1 grudnia 2011 r. 39
0.12%
2003 39
0.12%
Rejestr Instytucji Kultury Miasta Krasnystaw 39
0.12%
XL Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29.07.2010 r. 39
0.12%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 39
0.12%
Sesja z dnia 24.02.2011 r. 39
0.12%
XLIV sesja Rady Miasta Krasnystaw - 29 września 2022 r 39
0.12%
Spółki komunalne 39
0.12%
Przetargi 2013 38
0.12%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 grudnia 2017 r. 38
0.12%
2014 38
0.12%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 38
0.12%
VII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 maja 2015 r. 38
0.12%
Budżet obywatelski 38
0.12%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 04.03.2009 r. 38
0.12%
Kierownik Wydziału Administracyjnego 38
0.12%
Rejestr umów 2022 38
0.12%
Sesja Nr VIII - 16 maja 2019 r. 38
0.12%
Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie 37
0.12%
XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12.03.2010 r. 37
0.12%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sokołowskiego i Polewanej 37
0.12%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 22 października 2020 r. 37
0.12%
Sesja Nr XXXIII z dnia 15 lutego 2018 r. 37
0.12%
Obwieszczenia IBD 2022 37
0.12%
zaproszenia rok 2022 37
0.12%
Sekretarz Miasta 37
0.12%
2017 37
0.12%
Agnieszka Pocińska-Bartnik 37
0.12%
XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 października 2014 r. 36
0.11%
Zamówienia Publiczne poniżej 130 000 zł 36
0.11%
Obwieszczenia IRGiP 2009 36
0.11%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 36
0.11%
Stosunki wodne 36
0.11%
Sesja Nr XX - 17 czerwca 2020 r. 36
0.11%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Okrzei, Mickiewicza, Poniatowskiego i Kościuszki w Krasnymstawie 36
0.11%
II Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 listopada 2018 r. 35
0.11%
XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 kwietnia 2013 r. 35
0.11%
Zastępca Burmistrza 35
0.11%
Sesja Nr VIII z dnia 16 maja 2019 r. 35
0.11%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 2014 r. 35
0.11%
Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu 35
0.11%
Sesja Nr XIII - 7 listopada 2019 r. 35
0.11%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 35
0.11%
Sesja Nr XLV - 13 października 2022 r 35
0.11%
XII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 r. 35
0.11%
Wykaz 35
0.11%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw 27 maja 2021 r. 35
0.11%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 sierpnia 2012 r. 35
0.11%
Profilaktyka 35
0.11%
Obwieszczenia IRGiP 2013 35
0.11%
VII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2011 r. 35
0.11%
Mapa serwisu 34
0.11%
2006 34
0.11%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Bohaterów Września, Łukasińskiego, Bieleszy, Niesieckiego, Czuby i Ułańskiej w Krasnymstawie w Krasnymstawie 34
0.11%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 6 lutego 2020 r. 34
0.11%
Interpelacja z dnia 3 października 2014 r. 34
0.11%
Obwieszczenia 2021 r. 34
0.11%
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. ks. Z Pisarskiego w Krasnymstawie 34
0.11%
Przetargi 2011 34
0.11%
2022 34
0.11%
XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 marca 2014 r. 34
0.11%
Sesja Nr XVII z dnia 21 czerwca 2016 r. 33
0.1%
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Rejowieckiej, Gospodarczej, Torowej, Kwiatowej i Witosa w Krasnymstawie 33
0.1%
Komisja Planowania Budżetu i Finansów 33
0.1%
Sesja Nr XXV - 21 stycznia 2021 r. 33
0.1%
Sprawy z zakresu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 33
0.1%
Firmy usuwające wyroby zawierające azbest 33
0.1%
Urząd Miasta Krasnystaw 33
0.1%
Rejestracja urodzeń 33
0.1%
2018 33
0.1%
Skarbnik 33
0.1%
Przetargi 2018 r. 33
0.1%
Sesja z dnia 30 grudnia 2014 r. 33
0.1%
Wydział Gospodarki NIeruchomościami i Ochrony Środowiska 33
0.1%
Straż Miejska 33
0.1%
Zawiadomienia o zgłoszonych zgromadzeniach publicznych 33
0.1%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 i 29 listopada 2016 r. 32
0.1%
Protokoły 32
0.1%
Sesja z dnia 27.09.2012 r. 32
0.1%
Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki 32
0.1%
Rejestracja zgonów 32
0.1%
Sesja Nr XXVI - 18 lutego 2021 r. 32
0.1%
VII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 marca 2019 r. 32
0.1%
2012 32
0.1%
Sesja Nr XXX z dnia 6 października 2017 r. 32
0.1%
2022 32
0.1%
2019 32
0.1%
Sesja z dnia 15 maja 2014 r. 32
0.1%
Sesja Nr XXV - 21 stycznia 2021 r. 32
0.1%
2019 32
0.1%
Sesja Nr XLI z dnia 4 października 2018 r. 32
0.1%
Sesja Nr XXI - 3 września 2020 r. 32
0.1%
Lokale użytkowe 32
0.1%
Deklaracja dostępności 32
0.1%
Sesja z dnia 29.11.2012 r. 32
0.1%
Kierownik Wydziału Finansowo - Podatkowego 32
0.1%
Sesja z dnia 27.10.2011 r. 32
0.1%
Sesja Nr V z dnia 24 stycznia 2019 r. 32
0.1%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 6 października 2017 r. 32
0.1%
Obwieszczenia 2023 r. 32
0.1%
Sesja Nr XLVI - 3 listopada 2022 r 31
0.1%
XLI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28.09.2010 r. 31
0.1%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 31
0.1%
Kierownik Wydziału Kontroli i Nadzoru 31
0.1%
XI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 sierpnia 2019 r. 31
0.1%
Sesja Nr XIII z dnia 29 grudnia 2015 r. 31
0.1%
XLII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 09.11.2010 r. 31
0.1%
Wydział Finansowo - Podatkowy 31
0.1%
Sesja z dnia 30.10.2012 r. 31
0.1%
Sesja Nr XXIX - 27 maja 2021 r. 31
0.1%
2012 31
0.1%
Pomoc przedsiębiorcom 31
0.1%
Monitoring wizyjny 31
0.1%
Sesja z dnia 20 lutego 2014 r. 31
0.1%
Referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa 31
0.1%
2014 31
0.1%
Sesja Nr XXXVI - 29 grudnia 2021 r. 31
0.1%
Sesja Nr XXII - 22 października 2020 r. 30
0.09%
Sesja Nr XXVIII z dnia 27 lipca 2017 r. 30
0.09%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 30
0.09%
Obwieszczenia 2015 r. 30
0.09%
Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomosci 30
0.09%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 lutego 2014 r. 30
0.09%
Komisja do spraw Samorządowych i Przestrzegania Prawa 30
0.09%
XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21.04.2009 r. 30
0.09%
Rok 2020 30
0.09%
Przetargi 2016 r. 30
0.09%
Obwieszczenia 2012 r. 30
0.09%
Sesja Nr XXVI - 18 lutego 2021 r. 30
0.09%
2019 30
0.09%
Sesja Nr XXV z dnia 25 maja 2017 r. 30
0.09%
Rok 2010 - VI Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 30
0.09%
Rok 2013 30
0.09%
Sesja Nr XXII z dnia 2 lutego 2017 r. 30
0.09%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 6 lutego 2020 r. 30
0.09%
Obwieszczenia 2017 i 2018 r. 30
0.09%
Przetargi 2017 r. 30
0.09%
Rok 2021 30
0.09%
Obwieszczenia RMI 2016 30
0.09%
Sesja Nr XXVII - 25 marca 2021 r. 30
0.09%
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnystaw 30
0.09%
X Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 8 września 2015 roku 29
0.09%
Udzielanie informacji publicznej na wniosek 29
0.09%
Udostępnienie danych jednostkowych rejestru mieszkańców, rejestru PESEL 29
0.09%
Sesja Nr XXXIX - 29 kwietnia 2022 r. 29
0.09%
Sesja z dnia 27 marca 2014 r. 29
0.09%
XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 sierpnia 2013 r. 29
0.09%
Sesja Nr XVIII z dnia 13 września 2016 r. 29
0.09%
Sesja Nr XVI z dnia 19 maja 2016 r. 29
0.09%
Redakcja Biuletynu 29
0.09%
Sesja Nr XXVII - 25 marca 2021 r. 29
0.09%
XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 czerwca 2012 r. 29
0.09%
Sesja z dnia 30 czerwca 2014 r. 29
0.09%
Obwieszczenia 2014 r. 29
0.09%
Sesja Nr XLIX - 16 lutego 2023 r 29
0.09%
2007 29
0.09%
XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 lutego 2016 roku 29
0.09%
Sesja Nr IX - 25 czerwca 2019 r. 29
0.09%
Sesja Nr XXXVI z dnia 30 maja 2018 r. 29
0.09%
Sesja z dnia 29.06.2011 r. 29
0.09%
Monika Podolak, Grzegorz Brodzik 29
0.09%
Zastępca Burmistrza 29
0.09%
Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem i Ochrony Środowiska 29
0.09%
V Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26 lutego 2015 r. 29
0.09%
Sesja Nr XXVIII - 15 kwietnia 2021 r. 29
0.09%
Kierownik Wydziału Organizacyjnego 29
0.09%
Prawo wodne 29
0.09%
Sprzedaż nieruchomości gminnych 29
0.09%
Interpelacja z dnia 18 stycznia 2021 r. 29
0.09%
Sesja Nr XVII - 6 luty 2020 r. 29
0.09%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 28
0.09%
Obwieszczenia IRGiP 2012 28
0.09%
Sesja Nr XXXVIII - 31 marca 2022 r. 28
0.09%
Sesja Nr IV z dnia 27 grudnia 2018 r. 28
0.09%
XII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 19 września 2019 r. 28
0.09%
Lobbing 28
0.09%
XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 23 maja 2012 r. 28
0.09%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Sokołowskiego, Polewanej i Okrzei w Krasnymstawie 28
0.09%
Rejestr umów 2021 28
0.09%
Sesja Nr XLIV - 29 września 2022 r 28
0.09%
XVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 września 2012 r. 28
0.09%
XXXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 września 2018 r. 28
0.09%
XLI sesja Rady Miasta Krasnystaw - 22 czerwca 2022 r 28
0.09%
Działalność gospodarcza 28
0.09%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 28
0.09%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 3 września 2020 r. 28
0.09%
Sesja z dnia 24.05.2011 r. 28
0.09%
XVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 grudnia 2019 r. 28
0.09%
Sesja Nr XV z dnia 12 kwietnia 2016 r. 28
0.09%
Komisja do spraw Techniczno-Inwestycyjnych i Ochrony Środowiska 28
0.09%
Sesja Nr XXXI - 29 lipca 2021 r. 28
0.09%
VI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 lutego 2019 r. 28
0.09%
Sesja Nr XXIII z dnia 2 marca 2017 r. 28
0.09%
Ewidencje inne 28
0.09%
Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg 28
0.09%
XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 marca 2012 r. 28
0.09%
Burmistrz 28
0.09%
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 28
0.09%
Rejestry ogólnodostępne 28
0.09%
Dzierżawa gruntów 28
0.09%
Sesja Nr XIII z dnia 7 listopada 2019 r. 28
0.09%
Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług 28
0.09%
Rok 2022 28
0.09%
2005 28
0.09%
XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15.04.2010 r. 28
0.09%
2017 28
0.09%
VI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 maja 2011 r. 28
0.09%
I Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30.11.2010 r. 28
0.09%
Zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej 27
0.09%
Redakcja Biuletynu 27
0.09%
Skład 27
0.09%
Sesja Nr VIII z dnia 25 czerwca 2015 r. 27
0.09%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 listopada 2020 r. 27
0.09%
Sesja Nr XII z dnia 19 listopada 2015 r. 27
0.09%
Grzegorz Brodzik 27
0.09%
XXX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25.06.2009 r. 27
0.09%
Wspólnota samorządowa 27
0.09%
Finanse 27
0.09%
XXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 marca 2017 r. 27
0.09%
Sesja Nr XIV - 26 listopada 2019 r. 27
0.09%
Rok 2019 27
0.09%
Kierownik Sekcji Świadczeń 27
0.09%
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krasnystaw 27
0.09%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 27
0.09%
Sesja Nr XXXIV - 3 grudnia 2021 r. 27
0.09%
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 27
0.09%
Interpelacja złożona w dniu 2.03.2017 r. 27
0.09%
Kierownik sekcji organizacyjno - administracyjnej i usług opiekuńczych 27
0.09%
Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 27
0.09%
Przetargi 2020 r. 27
0.09%
Rada Miasta 27
0.09%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 27
0.09%
Sesja z dnia 28.06.2012 r. 27
0.09%
Protokoły 27
0.09%
Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej 27
0.09%
2014 r. - VI kadencja 27
0.09%
Lokalizacja zjazdu 27
0.09%
XIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 7 listopada 2019 r. 27
0.09%
Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro 27
0.09%
Sprawy z zakresu uzależnień 27
0.09%
Wydanie kopii Aktu Własności Ziemi 27
0.09%
2024 r. 27
0.09%
zaproszenia rok 2018 27
0.09%
Obwieszczenia RMI 2019 27
0.09%
Sesja Nr VI z dnia 31 marca 2015 r. 26
0.08%
XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 listopada 2013 r. 26
0.08%
Sesja Nr XXVIII – 15 kwietnia 2021 r. 26
0.08%
Interpelacja z dnia 15 grudnia 2014 r. 26
0.08%
XLI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 4 października 2018 r. 26
0.08%
Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego 26
0.08%
Obwieszczenia 2013 r. 26
0.08%
Lata 1995-1998 26
0.08%
Sesja z dnia 20.06.2013 r. 26
0.08%
Sesja Nr XXVI z dnia 22 czerwca 2017 r. 26
0.08%
IX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 czerwca 2019 r. 26
0.08%
Rok 2007 26
0.08%
Ustalanie numerów porządkowych budynków 26
0.08%
Sesja z dnia 5 września 2014 r. 26
0.08%
2013 26
0.08%
Sesja z dnia 20.12.2012 r. 26
0.08%
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okrzei, Królowej Sońki i Królowej Jadwigi 26
0.08%
Sesja z dnia 14.04.2011 r. 26
0.08%
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 26
0.08%
XI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 8 pażdziernika 2015 roku 26
0.08%
Interpelacja z dnia 10 października 2014 r. 26
0.08%
Obwieszczenia i zawiadomienia 26
0.08%
2010 r. - V kadencja 26
0.08%
2022 r. - VIII kadencja 26
0.08%
I Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 1 grudnia 2014 r. 26
0.08%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 2 lutego 2017 r. 26
0.08%
Komisja Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów 26
0.08%
Sesja Nr XXXI z dnia 29 listopada 2017 r. 26
0.08%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 22 października 2020 r. 26
0.08%
Kierownik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej 26
0.08%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13.11.2009 r. 26
0.08%
Sesja z dnia 23 października 2014 r. 26
0.08%
Interpelacja z dnia 7 kwietnia 2015 r. 26
0.08%
XXXVII sesja Rady Miasta Krasnystaw - 10 lutego 2022 r. 26
0.08%
VIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 3 sierpnia 2011 r. 26
0.08%
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 26
0.08%
Dostęp do Informacji Publicznej nie udostępnianej w BIP 26
0.08%
Sesja Nr VII z dnia 28 marca 2019 r. 26
0.08%
Sekretarz 26
0.08%
2009 26
0.08%
Sesja Nr XIX - 30 kwietnia 2020 r. 26
0.08%
XXXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2017 r. 26
0.08%
Sesja Nr IX z dnia 25 czerwca 2019 r. 26
0.08%
Wybory do Rady Seniorów 2022 26
0.08%
Kierownik Wydziału Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu 26
0.08%
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 26
0.08%
XXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 maja 2017 r. 26
0.08%
III Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 9 grudnia 2014 r. 26
0.08%
Umieszczenie nośnika reklamy na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Krasnystaw 26
0.08%
Sesja Nr XXXIX z dnia 13 września 2018 r. 26
0.08%
2016 26
0.08%
XXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27.05.2009 r. 26
0.08%
Rok 2014 - VI Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 25
0.08%
Ogłoszenia jednostek 25
0.08%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 marca 2018 r. 25
0.08%
Sesja Nr XLI - 22 czerwca 2022 r 25
0.08%
Instrukcja korzystania z BIP 25
0.08%
Wybory Prezydenta RP 2015 r. 25
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 25
0.08%
Informacje na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Krasnystaw 25
0.08%
Rok 2018 25
0.08%
Sesja Nr XXXVIII z dnia 27 lipca 2018 r. 25
0.08%
XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 05.05.2010 r. 25
0.08%
Rok 2021 25
0.08%
2016 r. - VII kadencja 25
0.08%
IX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 sierpnia 2011 r. 25
0.08%
Skład 25
0.08%
2018 25
0.08%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 listopada 2012 r. 25
0.08%
XXXIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 17.06.2010 r. 25
0.08%
Sesja Nr VII - 28 marca 2019 r. 25
0.08%
Straż Miejska 25
0.08%
Sesja Nr XXIII - 30 listopada 2020 r. 25
0.08%
Sesja Nr XL - 12 maja 2022 r. 25
0.08%
Obwieszczenia 2022 r. 25
0.08%
Sesja Nr XV z dnia 5 grudnia 2019 r. 25
0.08%
Obwieszczenia IRGiP 2015 25
0.08%
2011 r. - VI kadencja 25
0.08%
XVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 czerwca 2016 roku 25
0.08%
Sesja z dnia 31.08.2011 r. 25
0.08%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 kwietnia 2018 r. 25
0.08%
Słownik skrótów 25
0.08%
XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26.10.2009 r. 25
0.08%
Posiedzenia Połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw 25
0.08%
ZMIANA PLANU W REJONIE ULIC: WSPÓLNEJ, ŁĄKOWEJ, TOPOLOWEJ, BOCIANIEJ, RYBIEJ, KOŁOWRÓT I KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE 25
0.08%
Sesja Nr XXXII z dnia 21 grudnia 2017 r. 25
0.08%
Obwieszczenia IRGiP 2011 25
0.08%
XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 kwietnia 2016 roku 25
0.08%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22.12.2009 r. 25
0.08%
Sławomir Stafijowski 25
0.08%
Skład 25
0.08%
Sesja Nr XXIX z dnia 15 września 2017 r. 25
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 25
0.08%
XIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 października 2016 r. 25
0.08%
Rok 2012 25
0.08%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 21 marca 2013 r. 25
0.08%
XXXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 czerwca 2018 r. 25
0.08%
Rok 2014 - VII Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 25
0.08%
Sesja Nr VI z dnia 28 lutego 2019 r. 25
0.08%
Sprawozdania finansowe 24
0.08%
XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 czerwca 2017 r. 24
0.08%
Rok 2014 24
0.08%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 25 marca 2021 r. 24
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 24
0.08%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 24
0.08%
XIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 kwietnia 2020 r. 24
0.08%
zaproszenia rok 2019 24
0.08%
XL sesja Rady Miasta Krasnystaw - 12 maja 2022 r. 24
0.08%
XXXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2018 r. 24
0.08%
Andrzej Jacek Smorga 24
0.08%
2015 r. - VII kadencja 24
0.08%
Skarbnik Miasta 24
0.08%
XV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 5 grudnia 2019 r. 24
0.08%
Sesja Nr XIX z dnia 12 października 2016 r. 24
0.08%
Sesja z dnia 20.12.2013 r. 24
0.08%
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 24
0.08%
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 24
0.08%
XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 lutego 2018 r. 24
0.08%
Interpelacja z dnia 10 listopada 2021 r. 24
0.08%
2012 r. - VI kadencja 24
0.08%
XVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 września 2016 roku 24
0.08%
2019 r. - VIII kadencja 24
0.08%
Paweł Mazurek 24
0.08%
Rok 2023 24
0.08%
Rok 2018 - VIII Kadencja 24
0.08%
XIX Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 października 2012 r. 24
0.08%
DANE PRZESTRZENNE 24
0.08%
Sesja z dnia 29.03.2012 r. 24
0.08%
2012 24
0.08%
Sesja z dnia 25.04.2013 r. 24
0.08%
2016 24
0.08%
Zespół doradczy ds. Organizacji Chmielaków 24
0.08%
2015 24
0.08%
Sesja z dnia 03.08.2011 r. 24
0.08%
Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. 24
0.08%
Statystyka odwiedzin 24
0.08%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 2 marca 2017 r. 23
0.07%
Rok 2011 23
0.07%
Sesja Nr XII z dnia 19 września 2019 r. 23
0.07%
Interpelacje złożone między sesjami 23
0.07%
Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego 23
0.07%
Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w urzędzie 23
0.07%
Rok 2013 23
0.07%
Komisja Rewizyjna 23
0.07%
XXXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 30 maja 2018 r. 23
0.07%
XVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 31 marca 2020 r. 23
0.07%
2018 r. - VIII kadencja 23
0.07%
Rejestr umów 2019 23
0.07%
Obwieszczenia RMI 2020 23
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 23
0.07%
Sesja z dnia 1.12.2011 r. 23
0.07%
2020 23
0.07%
Komisja Samorządowa, Spraw Społecznych, Handlu i Usług 23
0.07%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29.09.2009 r. 23
0.07%
Sesja Nr XV - 5 grudnia 2019 r. 23
0.07%
X Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 lipca 2019 r. 23
0.07%
Dostęp do Informacji Publicznej 23
0.07%
Sesja Nr XXIX – 27 maj 2021 r. 23
0.07%
Zgromadzenia publiczne 23
0.07%
2007 23
0.07%
Sesja Nr XVI z dnia 30 grudnia 2019 r. 23
0.07%
Sesja z dnia 21.08.2013 r. 23
0.07%
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza 23
0.07%
XXVI Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 18 lutego 2021 r. 23
0.07%
Interpelacja z dnia 28.01.2014 r. 23
0.07%
Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane 23
0.07%
Sesja z dnia 19.09.2013 r. 23
0.07%
2011 23
0.07%
Sesja Nr III z dnia 13 grudnia 2018 r. 23
0.07%
XXVII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 czerwca 2017 r. 23
0.07%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2022 23
0.07%
XXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2013 r. 22
0.07%
Interpelacje z dnia 7 października 2021 r. 22
0.07%
Sesja Nr XXX – 22 czerwca 2021 r. 22
0.07%
Wyrażenie zgody na lokalizacje obiektów budowlanych lub urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Krasnystaw 22
0.07%
Dowody osobiste - Obywatele Ukrainy 22
0.07%
Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 22
0.07%
Schroniska 22
0.07%
2004 22
0.07%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 22 grudnia 2016 r. 22
0.07%
Sesja Nr XX z dnia 24 listopada 2016 r. 22
0.07%
Przynależność Miasta do stowarzyszeń 22
0.07%
PLAN W REJONIE ULIC: SOKOŁOWSKIEGO I POLEWANEJ 22
0.07%
2013 r. - VI kadencja 22
0.07%
I Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 listopada 2018 r. 22
0.07%
Sesja Nr XLI - 22 czerwca 2022 r. 22
0.07%
"KRAS-EKO" Sp. z o.o. 22
0.07%
Przetargi 2019 r. 22
0.07%
Kompetencje Rady Miasta 22
0.07%
Rok 2016 22
0.07%
Rejestr umów 2020 22
0.07%
Rozporządzenia 22
0.07%
Sesja Nr XL - 12 maja 2022 r 22
0.07%
Sesja Nr XXXVII z dnia 29 czerwca 2018 r. 22
0.07%
Sesja z dnia 29.12.2010 r. 22
0.07%
Sesja Nr XL z dnia 20 września 2018 r. 22
0.07%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2020 22
0.07%
Interpelacja z dnia 4 lutego 2021 r. 22
0.07%
Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska 22
0.07%
Współpraca z zagranicą 22
0.07%
Lista organizacji pozarządowych współpracujących z samorządem Miasta Krasnystaw 22
0.07%
Znakowanie psa 22
0.07%
Sesja Nr XI - 19 sierpnia 2019 r. 22
0.07%
Sesja Nr XXXIII - 10 listopada 2021 r. 22
0.07%
Marcin Wilkołazki 22
0.07%
Rok 2010 - V Kadencja Rady Miasta Krasnystaw 22
0.07%
Burmistrz 22
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 22
0.07%
XXXIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 3 grudnia 2021 r. 22
0.07%
2014 r. - VII kadencja 22
0.07%
Zadania Gminy 22
0.07%
Ocena aktualności studium 22
0.07%
2008 22
0.07%
Zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krasnystaw udostępnionych dla przewoźników i operatorów których właścicielem lub zarządzającym nie jest Miasto Krasnystaw 22
0.07%
Rok 2023 21
0.07%
XIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2015 roku 21
0.07%
Zapytanie z dnia 15 czerwca 2022 r 21
0.07%
XXXV Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 23 grudnia 2021 r. 21
0.07%
Sesja z dnia 30.08.2012 r. 21
0.07%
Sesja Nr LV- 23 czerwca 2023 r 21
0.07%
XL Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 20 września 2018 r. 21
0.07%
XXVIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 lipca 2017 r. 21
0.07%
Sesja Nr XXI z dnia 22 grudnia 2016 r 21
0.07%
Przepisy prawne 21
0.07%
Interpelacja z dnia 16 listopada 2015 r. 21
0.07%
Sesja Nr LVII - 10 sierpnia 2023 r 21
0.07%
III Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 13 grudnia 2018 r. 21
0.07%
Rok 2015 21
0.07%
Zbigniew Banaszkiewicz 21
0.07%
Skład 21
0.07%
Interpelacja z dnia 10 sierpnia 2023 r 21
0.07%
Program ochrony środowiska 21
0.07%
Skład 21
0.07%
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 21
0.07%
Wniosek w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 21
0.07%
Komisja Rewizyjna 21
0.07%
2020 r. - VIII kadencja 21
0.07%
IV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 27 grudnia 2018 r. 21
0.07%
Ewidencje ogólnodostępne 21
0.07%
Struktura mienia komunalnego 21
0.07%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 21
0.07%
Interpelacja z dnia 22 czerwca 2015 r. 21
0.07%
XXXII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 września 2021 r. 21
0.07%
Sesja Nr X z dnia 15 lipca 2019 r. 21
0.07%
Interpelacja z dnia 06.02.2014 r. 21
0.07%
Agnieszka Pocińska-Bartnik 20
0.06%
XXXVIII sesja Rady Miasta Krasnystaw - 31 marca 2022 r. 20
0.06%
2018 20
0.06%
Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 20
0.06%
Interpelacja z dnia 8 czerwca 2015 r. 20
0.06%
Andrzej Dulniak 20
0.06%
LI sesja Rady Miasta Krasnystaw - 23 marca 2023 r 20
0.06%
Obwieszczenia 2016 r. 20
0.06%
zaproszenia rok 2021 20
0.06%
V Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 24 stycznia 2019 r. 20
0.06%
Ekoportal 20
0.06%
2018 r. - VII kadencja 20
0.06%
Opłata retencyjna 20
0.06%
XX Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 17 czerwca 2020 r. 20
0.06%
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. 20
0.06%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2019 20
0.06%
Sesja Nr XXXII - 30 września 2021 r. 20
0.06%
XIV Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 26 listopada 2019 r. 20
0.06%
VIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw z dnia 16 maja 2019 r. 20
0.06%
Rok 2017 20
0.06%
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych KRAS-EKO Sp. z o.o. 20
0.06%
2017 r. - VII kadencja 20
0.06%
Decyzja o uznaniu żołnierza (poborowego) za "Posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny" 20
0.06%
2010 r. - VI kadencja 20
0.06%
Sesja Nr XLIII - 21 lipca 2022 r 20
0.06%
Rejestry inne 20
0.06%
ROK 2017 20
0.06%
Rok 2009 19
0.06%
Sesja Nr XXXVII - 10 luty 2022 r. 19
0.06%
XXI Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 3 września 2020 r. 19
0.06%
Sesja z dnia 24.01.2013 r. 19
0.06%
Sesja z dnia 09.02.2012 r. 19
0.06%
Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 19
0.06%
XXXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 10 listopada 2021 r. 19
0.06%
Komisja Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów 19
0.06%
Protokoły 19
0.06%
Interpelacja z dnia 8 września 2015 r. 19
0.06%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2021 19
0.06%
2017 19
0.06%
Interpelacja z dnia 8 października 2015 r. 19
0.06%
2022 18
0.06%
zaproszenia rok 2020 18
0.06%
Rok 2023 18
0.06%
Rok 2019 18
0.06%
2010 18
0.06%
2006 18
0.06%
Wybory Samorządowe 2018 17
0.05%
Gminny program opieki nad zabytkami 17
0.05%
LIV sesja Rady Miasta Krasnystaw - 15 czerwca 2023 r 17
0.05%
2019 17
0.05%
Sesja Nr XXXIV - 3 grudnia 2021 r. 17
0.05%
Zarządzenia Burmistrza 17
0.05%
Sesja Nr XXX - 22 czerwca 2021 r. 17
0.05%
Rok 2013 16
0.05%
2013 16
0.05%
2014 16
0.05%
Sesja Nr XLVII - 24 listopada 2022 r 16
0.05%
2015 15
0.05%
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 15
0.05%
Sesja Nr XXXVIII - 31 marca 2022 r. 15
0.05%
Rok 2022 15
0.05%
LVI sesja Rady Miasta Krasnystaw - 13 lipca 2023 r 15
0.05%
2015 15
0.05%
Sesja Nr XLVIII - 22 grudnia 2022 r. 15
0.05%
2021 14
0.04%
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 14
0.04%
Sesja Nr X z dnia 8 września 2015 r. 14
0.04%
Sesja Nr LVI - 13 lipca 2023 r 14
0.04%
LII sesja Rady Miasta Krasnystaw - 11 maja 2023 r 12
0.04%
Rada Miasta VIII kadencji - rok 2023 12
0.04%
Sesja Nr LII - 11 maja 2023 r 12
0.04%
Kierownictwo Urzędu 12
0.04%
Sesja Nr LV - 23 czerwca 2023 r 12
0.04%
Sesja Nr XLIX - 16 lutego 2023 r 12
0.04%
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 12
0.04%
2010 12
0.04%
Sesja Nr XXXVII - 10 luty 2022 r. 11
0.03%
zaproszenia rok 2023 11
0.03%
2011 11
0.03%
2023 10
0.03%
Komisja Rewizyjna 10
0.03%
Sesja Nr LVI - 13 lipca 2023 r 10
0.03%
Informacja o przystąpieniu Miasta Krasnystaw do sprzedaży końcowej paliwa stałego dla gospodarstw domowych. 10
0.03%
Rok 2019 10
0.03%
XXIII Sesja Rady Miasta Krasnystaw - 30 listopada 2020 r. 10
0.03%
2023 10
0.03%
Obwieszczenia 9
0.03%
Marcin Wilkołazki 9
0.03%
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych 9
0.03%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 9
0.03%
Rok 2020 9
0.03%
2017 8
0.03%
2009 8
0.03%
Sesja Nr LVII - 10 sierpnia 2023 r 8
0.03%
Sesja Nr LIV - 15 czerwca 2023 r 8
0.03%
Sesja Nr LIV - 15 czerwca 2023 r 7
0.02%
Sprawy z zakresu Wydziału Inwestycji, Budownictwa, Dróg i Gospodarki Przestrzennej 7
0.02%
Zamówienia Publiczne 7
0.02%
Kwalifikacja wojskowa 7
0.02%
Organizacja działania samorządu 7
0.02%
Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych 7
0.02%
Sesja Nr LIII - 1 czerwca 2023 r. 6
0.02%
Sesja Nr LI - 23 marca 2023 r 6
0.02%
BIP 6
0.02%
2023 6
0.02%
Komisja Samorządowa Spraw Społecznych, Handlu i Usług 6
0.02%
Interpelacje złożone między sesjami 6
0.02%
Rada Miasta Krasnystaw 6
0.02%
2021 6
0.02%
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnymstawie 6
0.02%
Zmiana Studium 2023 6
0.02%
Rok 2020 6