Zapewnienie osobom uprawnionym usług tłumacza języka migowego w trakcie wizyty w urzędzie

od do