Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Szczegółowe wyszukiwanie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Krasnymstawie
Stanowisko pracownika - Prezes Zarządu
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2020