Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska Prezesa TBS
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko Prezesa TBS
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Krasnymstawie