Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- -
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - początek kadencji
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko zastępcy burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska zastępcy burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok