Kierownik Wydziału Finansowo - Podatkowego

Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Kierownika Wydziału Finansowo - Podatkowego
Wydział Finansowy
Oświadczenie składane w związku z ustaniem zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok