Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Wyrażenie zgody na lokalizacje obiektów budowlanych lub urządzeń na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Krasnystaw

od do