Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Szczegółowe wyszukiwanie
Zespół Szkół Nr 5
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Zespół Szkół Nr 5
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2022 r.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok