Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

- -
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - początek kadencji
Miejska Biblioteka Publiczna
Oświadczenie składane w związku z ustaniem zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe 30 dni od daty powołania na stanowisko
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Miejska Biblioteka Publiczna
Od dnia powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Przedszkole Nr 5
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wydział Organizacyjny
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Żłobek Miejski
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe 30 dni od daty powołania
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Wydział Gospodarowania Mieniem i Ochrony Środowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Kierownik sekcji organizacyjno - administracyjnej i usług opiekuńczych
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty zatrudnienia na stanowisku sekretarza.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Przedszkole Nr 4
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zespół Szkół Nr 5
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Kierownik Wydziału Administracyjnego
Oświadczenie majątkowe 30 dni od daty powołania
Oświadczenie w związku z ustaniem stosunku pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Kierownika Wydziału Finansowo - Podatkowego
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Przedszkole Nr 1
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od powołania na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Krasnymstawie
Sekretarz Miasta
Oświadczenie złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania umowy o pracę na stanowisku sekretarza
Oświadczenie za 2014 rok
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień powołania na stanowisko Prezesa
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko zastępcy burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Burmistrz Krasnegostawu
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza Krasnegostawu złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe złożone na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Krasnostawski Dom Kultury
Oświadczenie majątkowe na dzień objęcia stanowiska
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od powołania na stanowisko dyrektora jednostki
Oświadczenie złożone na dzień zakończenia kadencji
Oświadczenie majątkowe na ostatni dzień kadencji
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone 30 dni od dnia ślubowania
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Burmistrz Krasnegostawu
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 r. - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Kierownik sekcji organizacyjno - administracyjnej i usług opiekuńczych
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe składane na 30 dni od daty objęcia stanowiska
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Zespół Szkół Nr 5
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Kierownik Sekcji Świadczeń
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od objęcia stanowiska
Zespół Szkół Nr 1
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Przedszkole Nr 1
oświadczenie majątkowe złożone w ostatnim dniu pełnienia funkcji dyrektora
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
"KRAS-EKO" Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od daty powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Przedszkole Nr 8
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Oświadczenie złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Wydział Finansowy
Oświadczenie składane w związku z ustaniem zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Wydział Finansowy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Środowiskowy Dom Samopomocy
Oświadczenie składane w związku z ustaniem zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie złożone w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na stanowisku kierowniczym
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej
Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od daty powołania
Wydział Organizacyjny
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień objęcia stanowiska
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Oświadczenie majątkowe 30 dni od daty zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Kierownik Sekcji Świadczeń
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od objęcia stanowiska
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Straż Miejska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
"KRAS-EKO" Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska Prezesa Zarządu
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska Wiceprezesa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska Prezesa
Oświadczenie złożone 30 dni od daty powołania do pełnienia obowiązków prezesa
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Krasnymstawie
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miasta Krasnystaw złożone według stanu na dzień 31.12.2020 r.
Oświadczenie majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Przedszkole Nr 6
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Wydział Promocji, Rozwoju, Kultury i Sportu
Oświadczenie majątkowe składane na dzień objęcia stanowiska
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe złożone w dniu odwołania ze stanowiska prezesa
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe złożone w ciągu 30 dni od daty powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenia majątkowe złożone w ostatnim dniu pełnienia funkcji Zastępcy
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Zastępca Burmistrza
Oświadczenie majątkowe składane na dzień odwołania ze stanowiska zastępcy burmistrza
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Środowiskowy Dom Samopomocy
Oświadczenie majątkowe na dzień odwołania ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie złożone w ciągu 30 dni od objęcia stanowiska
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe złożone na początek VIII kadencji Rady Miasta Krasnystaw
oświadczenie majątkowe za 2020 r.
Oświadczenie złożone według stanu na 31.12.2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Kierownik Sekcji Świadczeń
Oświadczenie składane w związku z ustaniem zatrudnienia
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Skarbnik Miasta
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Oświadczenie złożone w terminie 30 dni od daty objęcia stanowiska
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji
Zespół Szkół Nr 4
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Rada Miasta Krasnystaw
Oświadczenie majątkowe za 2014 - koniec kadencji