Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Oświadczenia majątkowe za okres ostatnich 6 lat, zgodnie z art. 24h, pkt 6 Ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty zatrudnienia na stanowisku sekretarza.
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Sekretarz Miasta
Oświadczenie złożone na dzień rozwiązania umowy o pracę
Oświadczenie majątkowe składane na dzień rozwiązania umowy o pracę na stanowisku sekretarza
Oświadczenie za 2014 rok
Sekretarz Miasta
Oświadczenie majątkowe składane 30 dni od daty powołania na stanowisko
Oświadczenie majątkowe za rok 2020
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok