Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Krasnystaw

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS - EKO" Sp. z o.o
Data utworzenia
2012-12-18
Opis

Data utworzenia:

01 sierpnia 2001r. Akt notarialny, Rep. A Nr 3306/2001 z dnia 20 lipca 2001r.

 

Zadania:

Działalność gospodarcza należąca do zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej,

obejmująca sprawy bieżącej eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów.

 

Przedmiotem działalności jest:

- wywóz odpadów, gospodarowanie odpadami, zagospodarowanie odpadów

- przetwarzanie odpadów, odzysk surowców wtórnych

- gospodarka ściekami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne

- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi

- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

- sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych

- sprzedaż hurtowa artykułów i półproduktów

- sprzedaż hurtowa surowców wtórnych i złomu

- transport drogowy towarów

- wynajem samochodów ciężarowych

- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne

- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską

- pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi

Siedziba:

Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw.

Tel.  82 577 29 73
E-mail: kras-eko@wp.pl
Internet: www.kraseko.pl    www.zzowincentow.pl

Prezes Zarządu:
Poniedziałek Robert
 
Rada Nadzorcza:
Krzysztofiak Małgorzata
Krzyżanowska Grażyna
Czubkowski Robert 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Harmas Mariusz
Dodano do BIP dnia: 2012-12-18 18:36:21